HomeSkivbromsbelägg
HQ belägg Disc Xtender och Metallic Xtender finns för bl.a. följande van, pickup och 4WD. Lev i sats för 1 axel.
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chrysler
Chrysler
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Jeep
Jeep
Pontiac
Pontiac
Modell
C+K10
C+K20
C+K20
G20,G10 van
G30 van
Astro  2wd
Blazer, Jimmy
Blazer, Jimmy
G30
G30
S/T10 Blazer,pick
C+K10, 1500 10"
Astro 4wd
C+K10, 1500
C+K10, 1500
C+K20, 2500
C+K20, 2500
Voyager
Voyager
B200 B250 van
B250 van
Ramcharger 2&4
Carav/Voyager
Econoline van
Econoline van
Aerostar
Bronco II Ranger
Explorer
Econo,Bronc,Pick
Cherokee,Wagoner
Cherokee,Wagoner
Trans Sport
Trans Sport
Dia bak/spec
alla
alla
115/32 x 23/4"
alla,+Starcraft
115/32 x 23/4"
power brake
alla
alla
13 x 3.5"
13 x 2.5"
alla
ej ext.cab,HD
9.5 x 2"
ext cab, HD
11"
11"
13"
14" hjul
15" hjul
 
 
WD100+150
Lång hjulb
alla E250,350
alla E250,350
3/3 87-
16/10 86-
 
E,U,F150
Sportwagon
Sportwagon
 
 
Årsmodell
75-87
75-78
79-87
75-92
79-89
85-92
74-91
92
79-92
79-92
82-92
88-91
89-92
88-91
91-92
88-92
90-92
89-90
91-
73-83
84-92
84-92
89-90
76-91
92
87-92
87-90
91-92
86-92
74-83
84-89
90-91
92
Artnr
DX52
DX52
DX52
DX52
DX52
DX52
DX52
MKD369
DX149
MX153
DX154
MX368
MKD369
MKD369
MKD369
MKD369
MX370
MX259
MX522
MX86
MX269
MX269
MX416
MX120
MX557
MX249
MX249
MX249
MX360
DX52
MX203
MX215
MX505


Bromsbackar
Asbestfria Premium New Xtender finns för bl.a. följande van, pickup och 4WD. Lev i sats för 1 axel.
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Ford
Ford
Ford
Ford
Modell
Astro
C+K20, 2500
C+K10, 1500
G20 van,Blazer,Jimmy
C+K20, 2500
S10 Blazer, pickup
Astro
C+K10, 1500
D+W ser 100,150
B250, B200, B100
B150+Ramcharger
Caravan, Voyager
Aerostar
Aerostar
E150 Econoline van
E+U150 Pick, Bronco
Dia bak/spec
9.5 x 2" 2wd
13 x 2.5"
115/32 x 23/4"
115/32 x 23/4"
115/32 x 23/4"
9.5 x 2"
9.5 x 2" alla
10 x 21/4"
11 x 2.5"
11 x 2.5"
11 x 2.5"
9 x 2.5"
9" from 3-87
10 x 2.5"
111/32 x 21/4"
111/32 x 21/4"
Årsmodell
87-89
74-91
78-91
78-91
78-91
82-91
90-91
88-91
75-91
74-91
74-91
84-90
87-91
90-91
87-91
87-91
Artnr
NX245
NX451
NX473
NX473
NX473
NX514
NX514
NX593
NX446
NX446
NX446
NX538
NX569
NX581
NX582
NX582


Bromstrummor
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Dodge
Plymouth
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Modell
G20  van
Blazer 4WD
S+T10 Blazer pick
Astro
C+K10, 1500
C10
K10
B250, B200
Voyager 15" 2WD
Aerostar
Aerostar
E150 Econoline
U150 Pick Bronco
Bronco II, Ranger
Bronco II, Ranger
Dia bak/spec
115/32x23/4"
115/32x23/4"
9.5 x 2"
9.5 x 2"
10 x 21/4"
115/32x23/4
115/32x23/4
11 x 2.5"
9 x 2.5"
9"from3-87
10 x 2.5"
111/32x21/4"
111/32x21/4"
9"
10"
Årsmodell
74-89
74-91
82-91
85-90
88-90
74-87
74-87
85-91
87-91
87-91
90-91
87-91
87-91
83-91
83-91
Artnr
9460343
D2081
D2091
D2034
D9343
D2083
D2081
D2905
D9345
D2601
D2603
D9320
D9320
D2604
D2603


Bromsskivor
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Dodge
Chrysler
Ford
Ford
Ford
Ford
Modell
G20  van
G20 van
Blazer
Blazer
T10 Blazer pickup
S10 Blazer pickup
Astro
Astro övriga
C10, 1500
K10, 1500 ext cab
C10
C20
B250, B200
Voyager
Aerostar
E150 Econoline
U150 Pick Bronco
Bronco II, Ranger
Dia bak/spec
Diesel
4WD
2WD
4WD
2WD
4WD ABS
reg cab
reg cab HD
w/std. duty
15" 2WD
2WD
2p hub&rot
4WD
 
 
 
 
 
Årsmodell
71-92
83-92
71-91
71-83
83-92
82-90
90-91
85-91
88-90
88-91
81-87
71-87
85-92
87-90
86-91
75-92
87-92
84-89
Artnr
D5006
D5011
D5020
D5006
D5036
D5064
D17494
D5032
D17338
D17350
D5032
D5010
D17009
D17295
D6086
D6032
D6048
D6005


P-bromsvajrar
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Dodge
Dodge
Plym
Plym
Ford
Ford
Ford
Ford
Modell
G20  van
G20 van
Blazer 4WD
Blazer 4WD
S+T10 4WD
Astro rear wheel
C10, 1500
K10, 1500 ext cab,
C10, Suburban
B250, B200
B250, B200
Voyager 112" W.B.
Voyager 119" W.B.
Aerostar 2WD
E150 Econoline
U150 Pick Bronco
Bronco II
Årsmodell
84-88
88-91
76-83
84-88
84-91
89-91
88-89
88-89
84-87
89-91
84-88
87-89
90
86-91
80-91
84-85
85-88
Artnr L
3458
8614
3014
3505
14070066
8649
8194
8194
3505
8606
3523
8177
8836
8149
3321
3512
8152
Artnr R
3466
8615
3014
3484
14070066
8770
8193
8193
3484
8605
3490
8177
8859
8149
3320
8038
8151


Hjulcylindrar
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Plymouth
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Modell
C+K10
C+K20, Suburb
C+K20
G20,G10 van
Astro 2wd
Astro 2wd
Blazer,Jimmy
Blazer,Jimmy
S10 Blazer,pick
C10, Suburban
C10, Suburban
Carav/Voyager
B200 B250 van
B350 van
B350 van L/R
Ramcharger
E150, F150 L/R
E150, van L/R
E250, van L/R
E250, van L/R
Aerostar
Aerostar
Bronco II
Bronco,Pick2&4
dia bak/spec
115/32 x 23/4"
11"
13"
115/32 x 23/4"
 
 
4WD
2WD
 
2dörr. pickup
extended cab
 
 
15/16
1"
100 +150
15/16
1"
12 x 2.5"
12 x 3.0"
10" to 3/89
10" from 3/89
 
WD L/R 1"
Årsmodell
74-87
76-87
76-87
74-91
87-89
90-93
74-91
74-83
83-91
88-90
88-90
84-90
71-91
84-88
74-91
74-91
75-91
84-91
76-91
85-91
88-89
89-91
84-90
84-91
Artnr R
EW51081
EW71119
EW79767
EW51081
EW45873
EW155185
EW51081
W71119
EW104434
EW155119
EW155120
EW104396
EW75880
EW75880
EW74995/6
EW75880
EW9150/1
EW74995/6
EW74995/6
EW77077/6
EW155195
EW155194
EW104397
EW74995/6


Bromsfjädersatser
Fabrikat
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chevy
Chrysl
Dodge
Dodge
Ford
Ford
Ford
Modell
C+K10
C+K10
C+K20, Suburb
C+K20
G20,G10 van
Astro 2wd
Blazer
Voyager
B250
B300 B350
E150
E250
E250
dia bak/spec
11"
10"
11"
13"2WD
11"
12"

12 x 2.5"
12 x 3"
Årsmodell
76-92
88-92
76-92
76-92
76-92
85-92
76-91
84-92
73-92
73-92
83-92
75-90
80-92
Artnr
H7046
H7196
H7046
H7055
H7046
H7059
H7046
H7170
H7133
H7042
H7071
H7146
H7164


Justerwire
Fabrikat
Dodge
Dodge
Dodge
Chrysler
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Jeep
Modell
B250,200,150,100
B250,200,150,100
B350
Voyager
Aerostar
Aerostar
E150 Van, Bronco
E250,E350
F150
F250
Bronco II, Ranger
Bronco II (1990), Ranger
Cherokee, Sportw, Wagoneer
dia bak/spec
11"
10"


9"
10"

11"

9"
10"


Årsmodell
73-92
73-92
73-92
84-92
86-92
87-91
75-92
75-92
73-92
77-92
84-90
84-92
84-89
Artnr
H2114-2
H2108
H2104
H2109
H2117
H2101
H2112
H2104
H2112
H2104
H2117
H2101
H2101